img
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) este o unitate creată de către Guvernul Republicii Moldova pentru implementarea programelor Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).Componentele Programelor IFAD sunt implementate în conformitate cu procedurile stabilite și aprobate de către IFAD de comun acord cu Guvernul Republicii Moldova. UCIP IFAD este responsabilă pentru administrarea, implementarea și monitorizarea activităților Programelor, precum și coordonarea activităților cu instituțiile și organizațiile participante la implementarea Programelor.

2 Jobs Found

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea Programelor IFAD

Selection of Gender, Targeting and Social Inclusion Consultant under T...

  Resurse Umane, HR, Recrutare   Chisinau Full-time  
The Consolidated IFAD Programme Implementation Unit (CPIU IFAD) invites eligible Individual Consultants to indicate their interest in providing the services of Gender, Targeting, a...
Unitatea Consolidată Pentru Implementarea Programelor IFAD

Cerere pentru exprimarea interesului: șofer /cu responsabilități de lo...

  Soferi   Chisinau Full-time  
Unitatea Consolidată pentru Implementare Programelor IFAD (UCIP IFAD) intenționează să angajeze o persoana în calitate un de șofer/ cu responsabilități de logist, care, sub ghidare...