Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Specialist metodologie, Secția reglementare și control conformitate, Departamentul conformitate Full-time Job

Asigurari, Juridica   Chisinau   77 views Reference: k8mepQK2aMy
Job Details

Obiectivul postului


Asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum şi actele normative interne ale Băncii

Responsabilități principale

Elaborează și actualizează actele normative interne ale băncii în domeniul conformităţii;
Coordonează actele normative interne supuse consultării în cadrul băncii;
Monitorizează şi testează conformitatea pe baza unor testări relevante şi notifcă rezultatele în conformitate cu liniile de raportare stabilite;
Verifică dacă noile produse şi proceduri sunt conforme cu cadrul legal şi de reglementare;
Emite avize la proiectele de acte normative recepţionate de bancă pentru avizare;
Monitorizează actele legislative şi normative publicate în Monitorul Oficial al RM, care reglementează activitatea bancară şi notifică conducerea băncii şi subdiviziunile vizate privind necesitatea modificării cadrului normativ intern;
Instruieşte personalul băncii în domeniul conformităţii;
Consiliază subdiviziunile Băncii privind:

- prevederile aplicabile ale cadrului legal şi de reglementare;
- formularea de propuneri în procesul de elaborare/revizuire a actelor normative interne.
Studii şi calificarea necesară:

Studii superioare economice sau juridice;
Cunoaşterea reglementărilor legale interne/internaţionale în domeniul bancar specifice sferei proprii de activitate;
Cunoaşterea standardelor şi practicilor interne si internaţionale în domeniul conformităţii si al riscurilor operaţionale;
Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză.;
Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
Vechime în muncă – minim 2 ani în sistemul bancar, preferabil în domeniul conformităţii, control intern sau juridic;
Gândire analitică şi de sinteză;
Competenţe de învăţare rapidă.

Banca oferă:

Acordarea suportului la integrarea în funcție;
Program de muncă stabil;
Tichete de masă;
Salariu competitiv.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md
Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 -839-783, 022 839-749. E-mail: secretary@comertbank.md
Telefon: 022 -839-783, 022 839-749

Company Description
Specialist metodologie, Secția reglementare și control conformitate, Departamentul conformitate