Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Șef Direcția tehnologii informaționale Full-time Job
Vezi toate ofertele de lucru pentru:

Poșta Moldovei

Actualizat la 27-01-2121     Top Management   Chisinau     47 vizualizări
Detalii despre job

SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCȚIEI
- Gestionarea sistemelor informaționale ale Întreprinderii;
- Coordonarea și participarea la elaborarea strategiei de informatizare a întreprinderii;
- Monitorizarea realizării, inclusiv participarea la implementarea tuturor fazelor de implementare a proiectelor privind achiziționarea sau dezvoltarea de aplicații/produse software/hardware, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achizițiile publice, recepția produselor, instalarea, darea în exploatare și administrarea acestora;
- Coordonarea elaborării, actualizării și aplicării politicii de securitate informatică în cadrul întreprinderii, implementarea Sistemului de Management al Securității Informației;
- Implementarea Politicii de continuitate la nivelul sistemelor informaționale;
- Identificarea necesității de modificare / îmbunătățire a programelor informaționale ce țin de activitatea întreprinderii;
- Organizarea arhitecturii sistemului informațional al Întreprinderii;
- Organizarea și gestionarea procesului de elaborare și actualizare în comun acord cu alte Direcții/Secții/Birouri a Regulamentelor, instrucțiunilor, procedurilor si altor acte normative interne ce țin de competenta Direcției;
- Asigurarea respectării normelor de securitate informațională generale și particulare;
- Asigurarea unui management eficient al personalului din subordine.
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
- studii: superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
- cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);
- experiența profesională: minimum 5 ani în domeniul managementului tehnologiilor informaționale.
- cunoștințe profunde în domeniului administrării sistemelor și serviciilor TI;
- cunoștințe teoretice și practice în domeniul gestiunii și managementului proceselor TI;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
- aptitudini: inteligență (gândire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); capacitate de organizare si conducere a activității subdiviziunii; capacitate de a prelucra informațiile a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
BENEFICII
- salariu motivant;
- program de lucru stabil;
- oportunitate de angajare pe termen lung;
- posibilitate de dezvoltare personală;
- pachet social, prime;
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: [email protected], indicând funcția pentru care candidați.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați. E-mail:
[email protected]

Descrierea Companiei
Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” a fost fondată la 1 aprilie 1993, în rezultatul divizării sectorului comunicaţiilor poştale de cel al telecomunicaţiilor. Este operator naţional care prestează servicii poştale reprezentat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Fiind cel mai mare operator de profil din Moldova, întreprinderea oferă un larg spectru de servicii poştale şi financiare pe întreg teritoriul ţării, dispunând de o reţea teritorială de 1146 de oficii şi agenţii poştale, 37 de filiale, prestând servicii poştale cetăţenilor în 1527 localităţi ale ţării.

Șef Direcția tehnologii informaționale
Adaugă exact numele companie și alte tag-uri
Șef Direcția tehnologii informaționale Poșta Moldovei