Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Șef de direcție responsabil de administrarea patrimoniului și servicii sociale Full-time Job

2 weeks ago Construcții / Reparații / Arhitectură Chisinau   151 vizualizări
Detalii despre job

Scopul general al funcției:

 1. Gestionarea activității și definitivarea funcțiilor de serviciu ale subalternilor Direcției;
 2. Organizarea elaborării Caietelor de sarcini aferent inițierii achiziționării bunurilor, serviciilor și lucrărilor;
 3. Organizarea supravegherii încheierii în termen și derulării contractelor ce ţin de deservirea utilajului şi comunicaţiilor inginerești;
 4. Organizarea evidenții consumului de apă, gaze, energie electrică;
 5. Planificarea și supravegherea lucrărilor în domeniul constucției, reconsctrucției și reparației activelor BNM;
 6. Organizarea elaborării verificării devizelor de cheltuieli pentru bunuri, lucrări și servicii;
 7. Organizarea elaborării normelor, instrucțiunilor și regulamentelor Direcției și actualizarea permanentă a acestora;
 8. Elaborarea planului trimestrial de activitate și controlul asupra îndeplinirii lui de către fiecare colaborator și întocmirea dărilor de seamă lunare și trimestriale privind activitatea Direcției;
 9. Întocmirea și prezentarea în termen a dărilor de seamă Biroului Național de Statistică al RM, furnizorilor privind consumul energiei electrice, gazelor naturale, apei, poluarea mediului etc;
 10. Supravegherea activității casei de odihnă "La Nistru" și a OP 9 conform destinațiilor acestor locații;
 11. Elaborarea Planului de achiziții al Departamentului și supravegherea desfășurării achizițiilor publice conform planului de achiziții aprobat;
 12. Examinarea și soluționarea scrisorilor parvenite la executare;
 13. Conlucrarea cu alți colaboratori ale departamentului și ale altor subdiviziuni de sinestătătoare pentru a organiza schimbul de informație necesară pentru realizarea eficientă a atribuțiilor direcției.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul ingineriei/construcției/urbanismului/arhitecturii sau în domeniul economiei/administrării, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţă profesională în domeniul exploatării edificiilor de minim 5 ani;
 3. Experiență managerială sau de conducători de echipă/proiect;
 4. Cunoștințe în domeniul economiei, administrării și achizițiilor;
 5. Cunoașterea actelor normative bancare, actelor normative în domeniul achizițiilor publice, evidenței contabile a bunurilor materiale și în domeniul elaborării contractelor de achiziții;
 6. Cunoștințe de operare a computerului: Windows, MS Office (Word, Excell, PowerPoint).

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Planifică, gestionează şi coordonează activitatea Direcției;
 2. Efectuează definirea funcțiilor de serviciu ale colaboratorilor direcției;
 3. Organizează controlului asupra executării sarcinilor subalternilor;
 4. Planifică veniturile, cheltuielile și alocațiile pentru investițiile BNM;
 5. Participă la dezvoltarea proiectelor de investiții ale BNM;
 6. Examinează și implementează recomandărilor auditului intern;
 7. Reprezentă instituția în relațiile de negociere cu agenții economici.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 12 august 2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr.548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Legea instituțiilor financiare, nr.550-XIII din 21 iulie 1995;
 3. Actele normative ce țin de sfera de activitate a Direcției.
Descrierea Companiei
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.