Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Șef Biroul prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului Full-time Job
Vezi toate ofertele de lucru pentru:

Poșta Moldovei

Actualizat la 26-02-2121     Manageri   Chisinau     68 vizualizări
Detalii despre job

Responsabilități:
- organizarea, coordonarea, planificarea în scopul asigurării măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul întreprinderii și sucursalele sale;
- organizarea, asigurarea și monitorizarea întregului proces de recepționare, prelucrare inițială, înregistrare și ținerea evidenței întregii corespondențe de intrare/ieșire a Biroului.
- identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și controlul corespunzător al riscurilor aferente activităților Biroului;
- implementarea tuturor măsurilor, ce vizează îmbunătățirea sistemului și procesului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a întreprinderii și sucursalele sale;
- organizarea și asigurarea consultării managerilor întreprinderii și sucursalele sale în vederea aplicării conforme a prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare pe aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- identificarea, de comun cu managerii subdiviziunilor/subunităților structurale, necesitățile de instruire a angajaților/salariaților întreprinderii, cu asigurarea planificării procesului de dezvoltare profesională a acestora; asigură evidența instruirilor efectuate pe aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- asigurarea păstrării a integrității tuturor documentelor/dosarelor din cadrul Biroului, inclusiv corectitudinea transmiterii acestora utilizatorilor interni/externi și/sau la arhivă.
Cerințe:
- studii superioare în domeniul juridic;
- capacitate de analiză şi gândire strategică;
- aptitudini/comportamente de imparțialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională ireproșabilă, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
- experiența profesională: minim 5 ani în domeniul de specialitate reprezintă un avantaj;
- cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana);
- cunoştinţe de operare la calculator:(Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.
Beneficii:
- program de lucru stabil;
- oportunitate de angajare pe termen lung;
- posibilitate de dezvoltare personală;
- pachet social.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: [email protected], indicând funcția pentru care candidați.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: [email protected]

Descrierea Companiei
Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” a fost fondată la 1 aprilie 1993, în rezultatul divizării sectorului comunicaţiilor poştale de cel al telecomunicaţiilor. Este operator naţional care prestează servicii poştale reprezentat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Fiind cel mai mare operator de profil din Moldova, întreprinderea oferă un larg spectru de servicii poştale şi financiare pe întreg teritoriul ţării, dispunând de o reţea teritorială de 1146 de oficii şi agenţii poştale, 37 de filiale, prestând servicii poştale cetăţenilor în 1527 localităţi ale ţării.

Șef Biroul prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului