Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

Контактная информация

Address:
Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

27 Найдены вакансии

Banca Națională A Moldovei

Jurisconsult coordonator responsabil de legislaţie banca centrală

2 days ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Cerințe minime obligatorii:- Studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studiile de licenta de cel puţin 8; cerința este valabilă și pentru studiile de master, daca...
Banca Națională A Moldovei

Expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare c...

3 days ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Scopul sau atribuțiile direcției:Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului no...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (pe perioadă determinată), cu funcția de gestiune și...

3 days ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Scopul general al postului:Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strate...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (pe durată determinată), cu funcția de gestiune proie...

3 days ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Scopul general al postului:Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de programe și proiecte, aliniat la obiectivele strategice ale b...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de organizare gestiune riscuri operaționa...

1 week ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Scopul postului: Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) sub aspect de organizare gestiune riscuri.Principalele atribu...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de reglementarea evidenței contabile

1 week ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.Obiectivele postului: Participarea la elaborarea...
Banca Națională A Moldovei

Contabil coordonator responsabil de operațiuni monetar-valutare

1 week ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Atribuțiile secției reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea ve...
Banca Națională A Moldovei

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în...

1 week ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.Obiectivele postului: Participarea la elaborarea...
Banca Națională A Moldovei

Contabil principal (durată determinată) responsabil de operațiuni inte...

1 week ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Atribuțiile secției: Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal (durată determinată) responsabil de control financ...

1 week ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Atribuțiile direcției: Efectuarea controlului financiar preventiv, zilnic, asupra tuturor plăților, cheltuielilor și veniturilor, conform documentelor primare, prezentate de către...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil de cercetări economice

1 week ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:a) Elaborarea Strategiei de dezvoltare a cercetărilor științifice din cadrul BNM, inclusiv a compa...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de supravegherea bancara din oficiu

2 weeks ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Cerințe minime obligatorii pentru candidați:1) Studii şi experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8...
Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator responsabil de supraveghere bancară din oficiu

3 weeks ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Cerințe minime obligatorii pentru candidați:1) Studii şi experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (durată determinată) responsabil de managementul resu...

3 weeks ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Obiectivul postului:Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.Cerinte faț...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil de cercetări, analize, publicaţii

3 weeks ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Cerințe minime obligatorii față de candidați:1) Studii şi calificări:Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil dezvoltarea cadrului normativ în domen...

3 weeks ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Scopul sau atribuțiile Direcției gestionarea și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică: Gestionarea curentă a procesului de raportare de către...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil de rezoluție bancară

3 weeks ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Cerințe minime obligatorii pentru candidat:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- Stagiul î...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de rezoluție bancară

3 weeks ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Cerințe minime obligatorii pentru candidat:1) Studii și experiență:Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor juridice, cu media generală pe anii de...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal (durată determinată) responsabil de monitorizarea...

3 weeks ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Cerințe minime obligatorii:- Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- Experienţă în domeniul financiar-bancar, în special gestionarea risc...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de reglementarea, licențierea și dezvolta...

1 month ago   Chisinau На постоянной основе   -- L в месяц
Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază:licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii...