51 Job-uri Găsite

Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de reglementarea evidenței contabile

1 day ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.Obiectivele postului: Participarea la elaborarea...
Banca Națională A Moldovei

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în...

1 day ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.Obiectivele postului: Participarea la elaborarea...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de supravegherea bancara din oficiu

1 day ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii pentru candidați:1) Studii şi experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (durată determinată) responsabil de reglementarea, li...

1 day ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază:licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de domeniul supravegherea și monitorizare...

4 days ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază:- supravegherea sis...
Banca Națională A Moldovei

Jurisconsult principal (durată determinată) responsabil de legislație...

4 days ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:- Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8;- Experienţă în domeniul juridic de minim 1 an;- Cunoştinţe de operare...
Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator responsabil de supravegherea bancară pe teren

4 days ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil de supravegherea bancară pe teren

4 days ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal (durată determinată) responsabil de comunicarea po...

1 week ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul postului:Realizarea procesului de comunicare eficientă a deciziilor de politică monetară și implementare a politicii monetare, de asigurare a transparenței procesului deciz...
Banca Națională A Moldovei

Inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

1 week ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerinţe minime obligatorii:- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;- Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an;- Cunoaște...
Banca Națională A Moldovei

Șef de secție responsabil de operațiuni interne

1 month ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile secției: Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil de cercetări, analize, publicaţii

1 month ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii față de candidați:1) Studii şi calificări:Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil dezvoltarea cadrului normativ în domen...

1 month ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile Direcției gestionarea și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică:Gestionarea curentă a procesului de raportare de către e...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (pe durată determinată), cu funcția de gestiune proie...

2 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul general al postului:Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de programe și proiecte, aliniat la obiectivele strategice ale b...
Banca Națională A Moldovei

Expert coordonator responsabil de reglementarea, licențierea și dezvol...

2 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază:licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii...
Banca Națională A Moldovei

Inginer principal responsabil de exploatarea sistemelor de alimentare...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile direcției: Organizarea exploatării şi menţinerii în stare de funcţionare a obiectelor, utilajului şi comunicaţiilor inginereşti ale BNM.Cerințe minime oblig...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de securitatea informației

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Obiectivele postului:- implementareză și gestionareză Securitatea Informației în cadrul BNM ;- exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilo...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de organizare gestiune riscuri operaționa...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul postului: Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) sub aspect de organizare gestiune riscuri.Principalele atribuții ale ex...
Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator (durată determinată) responsabil de supraveghere...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (durată determinată) responsabil de supravegherea ban...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...

În căutarea unui Post Vacant?

Încărcați-vă CV-ul și aplicați-l cu ușurință la joburile de pe orice dispozitiv! sau creaţi unul pe https://cvmeu.md
Adăugați CV-ul