Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Jurisconsult Full-time Job

6 months ago Juridică Chisinau   611 vizualizări
Detalii despre job

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare angajeazăJURISCONSULT

Profilul candidatului:

studiisuperioare finalizate în drept;

cunoașterea legislației Republicii Moldova in domeniul financiarși corporativ;

experiență de muncă de cel puțin 5 ani în domeniul juridic;

abilități deelaborare și evaluare a actelor juridice;

abilități de autoinstruire și perfecționare profesională;

cunoștințeavansate de utilizare a PC și Microsoft Office;

capacitatea de aevalua riscurile juridice în domeniul de activitate al companiei;

responsabilitate,integritate și etică profesională.

Atribuțiile principale:

· acordarea asistențeijuridice interne;

· întocmirea șiavizarea documentelor juridice (contracte, opinii, evaluări juridice);

· elaborarea șirevizuirea reglementărilor ce vizează activitatea companiei;

· reprezentareacompaniei în instanța de judecată și în fața persoanelor terțe;

· pregătireadocumentației ce ține de activitatea organelor de conducere;

· examinarea reclamațiilorși petițiilor adresate companiei.

Va constitui un avantaj:

· experiență deactivitate în instituții financiare bancare sau nebancare;

· cunoștințeavansate în domeniul pieței de capital;

· cunoașterealimbii engleze la un nivel avansat.

Perioada angajării: determinată.

Persoaneleinteresate sunt invitate să expedieze o scrisoare de interes și CV-ul la adresa: [email protected]

Vorfi contactate doar persoanele selectate.

Desprecompanie. Depozitarulcentral unic al valorilor mobiliare este creat în temeiul Legii nr.234/2016 cuscopul de a oferi servicii de evidență, depozitare și decontare a instrumentelorfinanciare.

Descrierea Companiei
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare este creat în temeiul Legii nr.234/2016 și urmează să devină singura instituție din Republica Moldova care va desfășura activități de evidență, depozitare și decontare a valorilor mobiliare.