Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Inginer principal responsabil de exploatarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare, construcție Full-time Job

3 months ago -  Inginerie / Arhitectura Chisinau -    388 vizualizări
Detalii despre job

Scopul sau atribuțiile direcției: Organizarea exploatării şi menţinerii în stare de funcţionare a obiectelor, utilajului şi comunicaţiilor inginereşti ale BNM.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul ingineriei în construcții/arhitectură, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţă în domeniul construcțiilor, exploatării sistemelor de alimentare cu caldură, apă și gaze de minim 2 ani;
 3. Cunoştinţe în domeniul construcţiei, energeticii;
 4. Cunoştinţe privind proiectele şi schemele în domeniul exploatării edificiilor, sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare;
 5. Cunoaşterea actelor normative bancare, în domeniul achiziţiilor publice;
 6. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, Internet, Intranet,normativelor (WinСмета 2000).
 7. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii de stat;
 8. Competențe comportamentale: Organizatorice, de comunicare şi negociere, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale.
 9. Alte abilități și atitudini: Orientare spre rezultat, rezistenţă la efort şi stres.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Elaborarea contractelor ce țin de achiziția bunurilor, serviciilor și lucrărilor de domeniu;
 2. Deservirea, menţinerea, modernizarea, reparaţia, lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie, reţelelor și utilajului sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare, reţelelor şi utilajului pentru aprovizionare cu energie termică, instalaţiilor de gaze şi a utilajului cazangeriei, sistemului de ventilare, aparatelor autonome pentru condiţionare a aerului, staţiei electrice diesel, ascensoarelor,mobilierului, imobilului.
 3. Supravegherea executării lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie, serviciilor de deservire, primirea lor in exploatare;
 4. Elaborarea planului de aprovizionare cu materiale necesare, precum şi piese pentru reparaţia utilajului de care răspunde direcția şi întreprinde măsuri privind realizarea acestuia;
 5. Elaborarea devizelor de cheltuieli aferente lucrărilor şi serviciilor întocmite conform normativelor (WinСмета 2000) care se prezintă în cadrul procedurilor de achiziție;

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 12 august 2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Legea instituţiilor financiare, nr. 550-XIII din 21 iulie 1995;
 3. Legislația aplicabilă in constructii.
Descrierea Companiei
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.