Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Formator în Domeniu Electoral Contract Job

2 months ago -  Instituții publice Chisinau -    303 vizualizări
Detalii despre job

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală anunță apel deschis pentru persoanele care își doresc să devină traineri/formatori în domeniul electoral. Persoanele selectate vor fi instruite și evaluate de către CICDE. Ulterior, candidații evaluați pozitiv vor fi antrenați în procesul de instruire a funcționarilor electorali și a altor categorii de beneficiari. În concret, un/ o formator/-oare CICDE realizează următoarele sarcini:

- se pregătește pentru seminar;

- facilitează seminarului în conformitate cu agenda și planurile sesiunilor oferite de CICDE;

- verifică testele de evaluare și întocmește documentația necesară în vederea evaluării participanților și raportării asupra instruirii.

CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR/FORMATORILOR

Orice persoană interesată, care îndeplinește cumulativ următoarele CONDIŢII, poate participa la selecția pentru a fi pregătit în calitate de trainer/formator în domeniul electoral:

 1. Studii superioare de licență sau echivalente preferabil în unul dintre domeniile: Științe Politice, Științe administrative, Pedagogie, Educație civică, Drept sau alte domenii conexe. Studiile de masterat/doctorat se consideră un avantaj;
 2. Neafiliere politică;
 3. Abilități de comunicare eficientă cu grupuri eterogene de participanți;
 4. Abilități de lucru în echipă și independent;
 5. Responsabilitate, flexibilitate, punctualitate;
 6. Capacitatea demonstrată de a preda/ facilita în limba română / rusă;
 7. Abilități de lucru la calculator (Pachetul Microsoft, Outlook, Internet (inclusiv rețele sociale) etc.);
 8. Disponibilitate de deplasare în interiorul țării și lucru în calitate de trainer/formator;
 9. Disponibilitate de a participa în perioada 6-8 august 2020 la seminarul de formare de formatori în domeniul electoral care se va desfășura în mun. Chișinău;
 10. Disponibilitate de a pregăti tema pentru acasă (o sesiune de instruire) de a o prezenta în una din zilele de 13, 14 sau 15 august 2020.

Se vor lua în calcul următoarele avantaje

 1. Experiență în calitate de trainer în domeniul educației civice și electorale, alegeri etc (se va indica nr. de ore de facilitare);
 2. Cursuri de formare în domeniul instruirii/calificare profesională;
 3. Activitatea anterioară în calitate de membru al consiliului electoral de circumscripție, biroului electoral al secției de votare, reprezentant al concurentului electoral în organele electorale sau observator național.

Pentru a aplica la poziția dată persoanele cointeresate sunt rugate să:

1. expedieze CV-ul cu specificarea a 3 persoane de referință și a datelor de contact, inclusiv e-mail. La CV se vor anexa copii de pe diplomele de studii (licență, master, doctorat) și certificatele care atestă formarea în domeniul instruirii și calificării profesionale, după caz;

2. expedieze scrisoarea de motivare din care să reiasă:

 • experiența deținută (număr de ore facilitate, activitate în organele electorale etc.)
 • întrunirea competențelor solicitate cu exemple relevante (pct. 2-7 din CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR)

 • confirmarea disponibilității indicată la pct. 8-10 din CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR
 • motivarea pentru aplicarea la concurs.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa [email protected] În titlul mesajului se va indica „Formare formatori CICDE 2020”.

PROCEDURA DE SELECȚIE

Selecția formatorilor se va realiza în două etape:

1. Evaluarea dosarelor depuse. Se va lua în considerare întrunirea condițiilor de calificare la concurs. Doar candidații/ candidatele selectați/-te vor fi contactați/-te.

2. Participarea la seminarul de formare a formatorilor și obținerea calificativului „admis” în urma evaluării cunoștințelor teoretice în cadrul unui test de evaluare inițială (pentru pregătire consultați sursele bibliografice), a implicării active pe parcursul instruirii și a abilităților practice demonstrate în cadrul evaluării individuale.

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerație a specificului domeniului de activitate a CICDE.

Important: Limba de comunicare în cadrul instruirii: româna.

Participarea în cadrul trainingului este gratuită. Alimentația și materialele de instruire sunt oferite de către organizatori. Orice alte cheltuieli legate de cazare, transport etc. sunt de responsabilitatea exclusivă a participanților.

CONDIȚIILE DE ANGAJARE ÎN CALITATE DE FORMATOR ȘI REMUNERAREA MUNCII PRESTATE

Colaborarea cu CICDE se realizează în baza contractelor de prestări-servicii.

Remunerarea pentru munca prestată se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și constituie 90 lei/oră calculat (brut). Pentru deținătorii titlului de doctor în științe tariful este de 100 lei/ora calculat (brut).

BIBLIOGRAFIE

Lista Bibliografiei pentru ToT http://cicde.md/media/files/files/lista_bibliografic___pentru_tot_8268375.pdf

Glosar de Termeni Electorali http://cicde.md/media/files/files/glossar_de_termeni_electorali_cc__1__4847421.pdf

TERMEN LIMITĂ pentru depunerea dosarelor: 31 iulie 2020, ora 16:00.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Marcela Roșca, e-mail: [email protected], tel.:068818086.

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova este o instituție publică, creată de CEC în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral în scopul instruirii și calificării funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral din Republica Moldova.

Descrierea Companiei
”Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral?! Sună plictisitor? În realitate este foarte palpitant. Mii de oameni anual înțeleg că fiecare vot este decisiv și această înțelegere se răspândește în toată țara, iar odată cu ea și conștiința propriului rol în istoria curentă a țării”
Noi suntem unica instituție din regiune care transmite cele mai bune practici în domeniul electoral persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor din Moldova.
Noi suntem Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) și ne-am început activitatea în 2013.
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) a fost constituit pe lîngă Comisia Electorală Centrală (CEC) în scopul instruirii şi calificării funcţionarilor electorali, inclusiv a persoanelor din Registrul funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, subiecţilor implicaţi în procesul electoral din Republica Moldova, precum şi altor persoane interesate.
Tags: ex: cv,cvmeu.md,angajare.md
cicde