Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Extins (prin relansare):Asistent în procurări Full-time Job

1 week ago   Achizitii   Chisinau   37 views Reference: 258
Job Details

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) invită persoanele interesate ("consultanți") să își manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor de “Asistent în procurări” care va oferi sprijin pentru executarea unor servicii și procese de procurări.

Detalii privind criteriile de preselecție le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Achiziții, licitația 34/22 PRR, Asistent în procurări.

Consultanții interesați trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile. Expresiile de interes sub formă de Curriculum Vitae (CV), inclusiv cu menționarea/prezentarea a 2-3 recomandări profesionale de la ultimii angajatori, Scrisoarea de intenție (Cover Letter), de la ultimii angajatori/supervizori, trebuie să fie transmise în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la data de 22 iunie 2022, ora 17:00 (extins prin relansare).

În cadrul procesului de selecție se vor organiza interviuri (în regim obișnuit, față în față sau la distanță prin intermediul Zoom).

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de procurări al IFAD, care poate fi accesat pe site-ul web al IFAD la adresa [***] .

Attn: Nadejda Russu, Senior Procurement Specialist

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: [email protected]

Tel. (022) 22 - 18 – 80

Company Description
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD acorda granturi pentru sporirea rezilienței la schimbările climatice, prin investiții productive în infrastructura rurală și sistemele agricole și servicii financiare sub formă de credite investiționale pe termen mediu și lung acordate IMM, tinerilor antreprenori, microantreprenorilor.