Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Expert principal responsabil de securitatea informației Full-time Job

3 months ago -  IT / Programare Chisinau -    308 vizualizări
Detalii despre job

Obiectivele postului:

- implementareză și gestionareză Securitatea Informației în cadrul BNM ;

- exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată;

Cerințe minime obligatorii:

  1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar, audit TIC, tehnologiilor informaționale sau securitatea informației;
  2. Experienţă de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar, audit TIC, tehnologiilor informaționale sau securității informației;
  3. Cunoştinţe ale sau în domeniul tehnologiilor informaționale, auditului TIC și securității informației;
  4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar;
  5. Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții funcţionale:

  1. elaborarea, implementarea și monitorizarea carului privind asigurarea securității informației în cadrul BNM
  2. monitorizarea resurselor critice ale BNM din punct de vedere a securității informației, identificarea amenințărilor și vulnerabilităților
  3. exercitarea cu și fără supervizare a analizei riscurilor de securitate pentru procesele critice în cadrul BNM
  4. selectarea și implementarea măsurilor de control adecvate aferent riscurilor de securitate identificate
  5. investigarea incidentelor de securitate a informației în cadrul BNM și a băncilor licențiate

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 28 august 2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Descrierea Companiei
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.