Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Expert principal responsabil de reglementarea evidenței contabile Full-time Job

Actualizat la 13-05-2121     Servicii   Chisinau     414 vizualizări
Detalii despre job

Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.

Obiectivele postului: Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM

Expertul principal pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

- eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional;

- respectarea SIRF şi cadrului legal în vigoare;

- dezvoltare profesională continuă;

- creşterea calităţii activităţii.

Cerințe minime obligatorii:

Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

 1. Experienţă de minim 3 ani în în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile;
 2. Cunoașterea SIRF, cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile;
 3. Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române - bine și limbii engleze - la nivel intermediar;
 5. Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;
 6. Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: studii post universitare.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Elaborarea şi dezvoltarea cadrului metodologic şi normativ aferent reglementării evidenţei contabile în BNM;
 2. Acordarea suportului metodologic necesar în organizarea contabilităţii subdiviziunilor corespunzătoare ale BNM;
 3. Examinarea practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii în băncile centrale;
 4. Elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor BNM privind problemele aferente contabilităţii;
 5. Participarea la examinarea proiectelor de acte normative elaborate de către subdiviziunile BNM şi organele de stat ale Republicii Moldova;
 6. Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 11 noiembrie 2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 297-300, art.544 din 30.10.2015);
 2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017;
 4. Standardele internaționale de raportare finaciară.
 5. Regulamentul privind inventarierea nr.60 din 29 mai 2012 (aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.166-169 art.953 din 10.08.2012).

Descrierea Companiei
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.