Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Expert în domeniul pieței de capital Full-time Job

3 months ago Contabilitate și Finanțe Chisinau   828 vizualizări
Detalii despre job

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare angajează o persoană în
funcția de expert
în domeniulpieței de capital

Profilul candidatului:

·studii superioarefinalizate în domeniul juridic sau economic;

·cunoașterealegislației Republicii Moldova în domeniul pieței de capital, societăților peacțiuni și relațiilor corporative;

·abilități deautoinstruire și perfecționare profesională;

·cunoștințeavansate de utilizare a PC și Microsoft Office;

·abilități decomunicare și interacțiune cu publicul;

·responsabilitate,integritate și etică profesională.

Atribuțiile principale:

·interacțiune cuclientela companiei;

·acordareaserviciilor pentru emitenții, deținătorii de valori mobiliare, societăți deinvestiții și bănci;

·pregătirea documentelorpentru efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare;

·prezentarearapoartelor privind operațiunile cu valori mobiliare;

·introducereadatelor în sistemele informaționale ale companiei.

Va constitui un avantaj:

·experiență demuncă în domeniul solicitat;

·experiență deactivitate în instituții financiare bancare sau nebancare;

·cunoștințeavansate în domeniul pieței de capital.

Persoaneleinteresate sunt invitate să expedieze o scrisoare de interes și CV-ul la adresa [email protected] . Vor ficontactate doar persoanele selectate.

Termen-limităde prezentare a CV-urilor – 30 iunie 2020

Desprecompanie. DepozitarulCentral Unic al Valorilor Mobiliare este creat în temeiul Legii nr.234/2016 și desfășoarăactivități de evidență, depozitare și decontare a valorilor mobiliare.

Descrierea Companiei
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare este creat în temeiul Legii nr.234/2016 și urmează să devină singura instituție din Republica Moldova care va desfășura activități de evidență, depozitare și decontare a valorilor mobiliare.