Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Economist principal responsabil de rezoluție bancară Full-time Job

3 months ago Bănci / Credite Chisinau   505 vizualizări
Detalii despre job

Cerințe minime obligatorii pentru candidat:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Stagiul în domeniul economic nu mai puțin de un an

- Cunoașterea cadrului de supraveghere și rezoluție bancară din Republica Moldova;
- Cunoașterea directivelor europene în domeniul rezoluției bancare;
- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
- Cunoașterea fluentă a limbii române și a limbii engleze;
- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Principalele atribuții:

- Evaluează planurile de redresare în scopul identificării acelor măsuri ce pot avea impact negativ asupra posibilității de soluționare a băncii şi face recomandări referitoare la aceste aspecte structurii care exercită funcția de supraveghere;
- Elaborează, reevaluează și actualizează planurile de rezoluție;
- Evaluează măsura în care soluționarea unei bănci este posibilă, precum și eficacitatea măsurilor propuse de bancă pentru gestionarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative, depistate în cadrul evaluării posibilității de soluționare;
- Elaborează notificări către bănci și structura care exercită funcția de supraveghere cu privire la obstacolele semnificative în calea posibilității de soluționare.
- Înaintează propuneri Comitetului executiv al BNM privind aplicarea instrumentelor de rezoluție și exercită competențe de rezoluție bancară pentru atingerea obiectivelor rezoluției;
- Înaintează propuneri Comitetului executiv al BNM privind măsurile/restricțiile privind activitatea administratorului special;
- Urmărește ca evaluările independente să fie efectuate în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 23 septembrie 2020

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016;
- Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014;
- Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
- Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor; condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
- Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997

Descrierea Companiei
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.