Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Economist principal pe perioadă determinată responsabil de cercetări, analize, publicaţii Full-time Job

3 months ago -  Bănci / Credite Chisinau -    340 vizualizări
Detalii despre job

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:

Secţia cercetări, analize, publicaţii a Direcţiei statistica conturilor internaționale se ocupă cu elaborarea materialelor analitice la subiecte ce țin de sectorul extern al economiei naționale, raportarea datelor statistice către organizații naționale și internaționale, actualizarea bazei de date online a BNM în partea ce ține de statistica conturilor internaționale etc.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi calificări:

1. Studii superioare de masterat sau echivalent în domeniul economic (preferabil statistică, informatică economică sau relații economice internaționale) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

2. Abilități bune de analiză economică, înțelegerea tendințelor și politicilor economice din Republica Moldova și în lume;

3. Abilități excelente de comunicare în scris, capacitatea de a produce materiale analitice bine articulate;

4. Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;

5. Cunoașterea limbii de stat și ruse, cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (cel puțin B2);

6. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office, în special Excel.

2) Competențe comportamentale:

- Autonomie, responsabilitate, capacitate de respectare a termenelor limită;

- Atenție la detalii, acuratețe, răbdare;

- Curiozitate, spirit de inițiativă;

- Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiența de lucru de cel puțin 1 an într-o instituție financiară, statistică, științifică, think-tank;

- Posedarea metodelor analitice cantitative și a tehnicilor de modelare cu utilizarea aplicațiilor de tip EViews;

- Cunoașterea limbajelor moderne folosite în statistică așa ca R, Python, SQL;

- Cunoașterea instrumentelor de vizualizare a datelor și a librăriilor respective, așa ca R ggplot, R Shiny, D3 și Tableau.

- Fluență în limba engleză și rusă (nivelul C1-C2, în special exprimarea scrisă).

Principalele atribuții funcţionale:

- Elaborează diverse materiale analitice și metodologice, comunicate de presă și note informative în limba de stat, engleză și rusă;

- Contribuie la publicațiile subdiviziunii, în particular publicația trimestrială “Conturile internaţionale ale Republicii Moldova” și “Anuarul statistic al conturilor internaționale ale Republicii Moldova”;

- Participă la elaborarea altor publicații ale BNM: Raportul anual, compartimentele: „Conturile internaționale ale Republicii Moldova” şi „Evoluția și structura datoriei externe”; Raportul de stabilitate financiară, compartimentul “Evoluțile sectorului extern”;

- Colectează, evaluează și analizează informații socio-economice cantitative și calitative dintr-o varietate de surse: baze de date ale organizațiilor internaționale, baza de date a operaţiunilor bancare internaționale, baza de date a declaraţiilor vamale etc.;

- Raportează statistica sectorului extern organizațiilor internaționale și naționale, gestionează diseminarea datelor prin intermediul bazei de date interactive online a BNM;

- Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și prelucrare a statisticii conturilor internaţionale, scrie caiete de sarcini.

Termenul pentru depunerea CV-urilor va fi: 07.08.2020.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

3. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009;

4. Codul de bune practici al statisticilor europene;

5. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională (http://www.bnm.md/ro/content/conturile-internationale-metodologia-de-compilare-si-baza-informationala)

Descrierea Companiei
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.