Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Economist consultant (durată determinată) responsabil de raportare si deservire a operatiunilor valutare Full-time Job

3 months ago -  Bănci / Credite Chisinau -    378 vizualizări
Detalii despre job

Scopul funcției: examinarea/verificarea materialelor, documentelor, rapoartelor elaborate de alţi colaboratori ai Direcției până a fi înaintate șefului-adjunct/șefului Direcției, conducerii Departamentului, acordarea consultanței necesare pentru remodelarea proceselor de activitate ale Departamentului si a sistemului de control intern aferent, executarea funcţiilor de bază a operatorului SWIFT în cadrul interfeţei SWIFTAlliance, prelucrarea mesajelor SWIFT recepționate și a ordinelor de plata a clientelei BNM.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţa în domeniul bancar nu mai puţin de 3 ani.
 1. Cunoașterea prevederilor legislației financiar-bancare autohtone, în special, Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară și Legea nr.171/2012 privind piața de capital;
 2. Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Intranet;
 3. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat. Cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj;
 4. Cunoaşterea principiilor de funcţionare a sistemului SWIFT, standardelor SWIFT şi lucrului cu web-platforma SWIFT constituie un avantaj;
 5. Alte abilități și atitudini: de analiză, de sinteză, de planificare, de elaborare a documentelor, de exprimare verbală şi în scris, de monitorizare, capacitate de organizare şi coordonare, sesizare a detaliilor, consultare, prezentare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Principalele atribuții funcţionale:

1. La indicaţia şefului-adjunct/șefului Direcției examinează materialele şi documentele, elaborate (întocmite) de alţi colaboratori ai Direcției până a fi înaintate șefului-adjunct/șefului Direcției, conducerii Departamentului;

2. Executarea funcţiilor de bază a operatorului SWIFT în cadrul interfeţei SWIFTAlliance, inclusiv: analiza şi prelucrarea mesajelor SWIFT primite; crearea, verificarea, modificarea (la necesitate) și expedierea mesajelor SWIFT;

3. Prelucrarea ordinelor de plată în valută străină întocmite de către clienţi şi a facturilor privind plăţile aferente cheltuielilor operaţionale ale BNM în valută străină;

4. Perfectarea rapoartelor privind dobânda calculată, amortizarea scontului/primei şi reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină ale nerezidenţilor

5. Perfectarea rapoartelor privind dobânzile calculate la creditele primite de la Fondul Monetar Internaţional;

6. Verificarea corectitudinii calculării dobînzii la obligațiunile de stat transmise de către MF, Operaţiunile Repo şi Reverse Repo iniţiate de BNM şi calculelor scontului pentru operaţiunile de reemisiune ale VMS în portofoliul BNM şi de emitere a CBN;

7. Efectuarea la necesitate a investigărilor aferente plaţilor în valută;

8. Verificarea şi autorizarea în SIEC Va-Bank a datelor bancare din mesajele SWIFT recepţionate de la băncile corespondente ale BNM, facturile BNM și din ordinele de plată în valută străină întocmite de către clienți.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor: 31 octombrie 2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
 2. Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;
 3. Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
 4. Legea nr.171/2012 privind piața de capital.
Descrierea Companiei
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.