Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Director adjunct pentru educație Contract Job

2 weeks ago   Educatie, Pedagogi   Edineţ   35 views Reference: 253
Job Details

Administrația Gimnaziului Tîrnova, satul Tîrnova, raionul Edineț, lansează concursul pentru ocuparea funcției vacante de Director adjunct pentru educație. Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru educație depun personal, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice, din 07.06.2022 până la 07.07.2022 dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte obligatorii:

1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ ganeral;

2. Copia actului de identitate;

3. Copia/copiile actului/actelor de studii;

4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5. Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ;

6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

La funcţia de director adjunct al instituţiei de învăţământ poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2. are studii superioare universitare;

3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;

4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;

5. cunoaște limba română;

6. este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

7. nu are antecedente penale;

8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul muncii.

Data limită de depunere a actelor 07.07.2022, sediul Gimnaziului Tîrnova, satul Tîrnova, raionul Edineț.

Date de contact: tel. 060922729, e-mail: [email protected]

Company Description
Instituție Publică de prestare a serviciilor educaționale