Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Contabil Full-time Job
View all job offers for:

IQ Consulting SRL

Updated 25.11.2020  - Contabilitate, Finante  -  Chisinau   15 views
Job Details

Compania IQ Consulting SRL, este în cautarea candidaților pentru postul vacant:
Contabil.

Cerinţe faţă de candidat:
- Studii superioare de profil (contabilitate, economie, finanţe);
- Deprinderi avansate PC (MS Office, 1C);
- Cunoaşterea limbii române şi ruse;
- Orientare spre instruire;
- Responsabilitate, organizare, atenţie la detalii;
- Rezistenţă la stres;
- Flexibilitate;


Sarcini de lucru:
- Ținerea evidentei contabile complexe a întreprinderilor prin prestarea serviciilor contabile pentru clienții entității;
- Introducerea, emiterea şi evidenţa facturilor fiscale;
- Primirea şi verificarea documentelor contabile primare şi pregătirea lor pentru procesul de numărare.
- Evidenţa intrărilor şi ieşirilor mijloacelor băneşti (casa);
- Evidența creanțelor și datoriilor față de titularii de avans;
- Evidența mărfurilor, materialelor, OMVSD și serviciilor.
- Introducerea extraselor bancare;
- Păstrarea competentă şi veridică a evidenţei contabile;
- Pregătirea documentelor pentru elaborarea rapoartelor.
- Evidența cadrelor.

Condiţii de lucru:
- Colectiv tînar și dinamic;
- Beneficiați de întreg pachet social;
- Salariul va fi stabilit conform rezultatelor interviului;
- Dezvoltare continuă a competenţelor profesionale;

Persoanele care corespund cerințelor date sunt rugate să expedieze CV cu fotografie la adresa de e-mail: [email protected]


E-mail: [email protected]
Telefon: 022 99 39 37

Company Description
Contabil