Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

Informații de contact

Adresa:
Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

42 Job-uri Găsite

Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de organizare gestiune riscuri operaționa...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul postului: Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) sub aspect de organizare gestiune riscuri.Principalele atribu...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de reglementarea evidenței contabile

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.Obiectivele postului: Participarea la elaborarea...
Banca Națională A Moldovei

Contabil coordonator responsabil de operațiuni monetar-valutare

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile secției reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea ve...
Banca Națională A Moldovei

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.Obiectivele postului: Participarea la elaborarea...
Banca Națională A Moldovei

Contabil principal (durată determinată) responsabil de operațiuni inte...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile secției: Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal (durată determinată) responsabil de control financ...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile direcției: Efectuarea controlului financiar preventiv, zilnic, asupra tuturor plăților, cheltuielilor și veniturilor, conform documentelor primare, prezentate de către...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de supravegherea bancara din oficiu

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii pentru candidați:1) Studii şi experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8...
Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator responsabil de supraveghere bancară din oficiu

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii pentru candidați:1) Studii şi experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (durată determinată) responsabil de managementul resu...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Obiectivul postului:Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.Cerinte faț...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal (durată determinată) responsabil de cercetări, ana...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului: Secţia cercetări, analize, publicaţii a Direcţiei statistica conturilor internaționale se ocupă cu elabora...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil dezvoltarea cadrului normativ în domen...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile Direcției gestionarea și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică: Gestionarea curentă a procesului de raportare de către...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil de rezoluție bancară

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii pentru candidat:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- Stagiul î...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de rezoluție bancară

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii pentru candidat:1) Studii și experiență:Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor juridice, cu media generală pe anii de...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal (durată determinată) responsabil de monitorizarea...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:- Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- Experienţă în domeniul financiar-bancar, în special gestionarea risc...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de reglementarea, licențierea și dezvolta...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază:licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de domeniul supravegherea și monitorizare...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază:supravegherea siste...
Banca Națională A Moldovei

Economist consultant (durată determinată) responsabil de raportare si...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul funcției: examinarea/verificarea materialelor, documentelor, rapoartelor elaborate de alţi colaboratori ai Direcției până a fi înaintate șefului-adjunct/șefului Di...
Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator responsabil de monitorizarea transparenței acțio...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile Secţiei monitorizarea transparenței acționarilor, Departamentul supraveghere bancară:- Asigurarea urmăririi respectării în mod permanent a cerințelor privind c...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal (durată determinată) responsabil de supravegherea...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii pentru candidați:1) Studii şi experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 s...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (durată determinată) responsabil de supravegherea ban...

3 months ago   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- Exp...