Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

Informații de contact

Adresa:
Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

24 Job-uri Găsite

Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator (durată determinată) responsabil de supraveghere...

Actualizat la 16-04-2121     Banci, Credite   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Asistentă medicală

Actualizat la 16-04-2121     Medicina, Farmacie   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului: Asigurarea asistenței medicale comprehensive pentru ambele sexe si pentru toate vârstele.Furnizarea metodelor de îngrijiri d...
Banca Națională A Moldovei

Maistru superior (deservirea climatizatoarelor, sistemelor de ventilaţ...

Actualizat la 16-04-2121     Ingineri   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului: Maistru superior realizează atribuţiile sale în domeniu conform prezentei fişei de post şi efectuează alte sarcini aferente,...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de securitatea informației

Actualizat la 16-04-2121     IT, Programare   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Obiectivele postului:- implementareză și gestionareză Securitatea Informației în cadrul BNM ;- exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilo...
Banca Națională A Moldovei

Șef de direcție responsabil de dezvoltarea resurselor umane

Actualizat la 16-04-2121     Resurse Umane, HR, Recrutare   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile Direcției Dezvoltare resurse umane: Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM aliniat la obiectivele strategice ale băncii în domeniul r...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (pe perioadă determinată), cu funcția de gestiune și...

Actualizat la 16-04-2121     Banci, Credite   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul general al postului:Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strate...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal (durată determinată) responsabil de comunicarea po...

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul postului:Realizarea procesului de comunicare eficientă a deciziilor de politică monetară și implementare a politicii monetare, de asigurare a transparenței procesului deciz...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil de supravegherea bancară pe teren

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator responsabil de supravegherea bancară pe teren

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de domeniul supravegherea și monitorizare...

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază:- supravegherea sis...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (durată determinată) responsabil de reglementarea, li...

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază:licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii...
Banca Națională A Moldovei

Expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în...

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.Obiectivele postului: Participarea la elaborarea...
Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatori...

Actualizat la 16-04-2121     Banci, Credite   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Atribuția de bază a secției: Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflațieiObiectivele postului: Elaborarea analizelor și prognozelor macr...
Banca Națională A Moldovei

Jurisconsult principal responsabil de asistență juridică

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul/atribuțiile Direcției generale asistență juridică: - examinează și avizează sub aspectul legalității actele (proiectele) administrative cu caracter individual emise de Ban...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil de cercetări, analize, publicaţii

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii față de candidați:1) Studii şi calificări:Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de achiziții și management contracte

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul postului:- Achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile BNM, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.Obiectivele postului:- or...
Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator (durată determinată) responsabil de supraveghere...

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Jurisconsult coordonator responsabil de asistență juridică

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul/atribuțiile Direcției generale asistență juridică: - examinează și avizează sub aspectul legalității actele (proiectele) administrative cu caracter individual emise de Ban...
Banca Națională A Moldovei

Inginer principal responsabil de elaborare aplicaţii business

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul: Asigurarea necesităţilor Băncii Naţionale în domeniul elaborării și implementării Sistemelor Informatice elaborate de către forțele proprii ale BNM.Obiectivele postului:-...
Banca Națională A Moldovei

Expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe tere...

Actualizat la 16-04-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1. Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai ma...