Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

Informații de contact

Adresa:
Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

24 Job-uri Găsite

Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator (durată determinată) responsabil de supraveghere...

Actualizat la 24-10-2121     Banci, Credite   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Asistentă medicală

Actualizat la 24-10-2121     Medicina, Farmacie   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului: Asigurarea asistenței medicale comprehensive pentru ambele sexe si pentru toate vârstele.Furnizarea metodelor de îngrijiri d...
Banca Națională A Moldovei

Maistru superior (deservirea climatizatoarelor, sistemelor de ventilaţ...

Actualizat la 24-10-2121     Ingineri   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului: Maistru superior realizează atribuţiile sale în domeniu conform prezentei fişei de post şi efectuează alte sarcini aferente,...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de securitatea informației

Actualizat la 24-10-2121     IT, Programare   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Obiectivele postului:- implementareză și gestionareză Securitatea Informației în cadrul BNM ;- exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilo...
Banca Națională A Moldovei

Șef de direcție responsabil de dezvoltarea resurselor umane

Actualizat la 24-10-2121     Resurse Umane, HR, Recrutare   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul sau atribuțiile Direcției Dezvoltare resurse umane: Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM aliniat la obiectivele strategice ale băncii în domeniul r...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal (pe perioadă determinată), cu funcția de gestiune și...

Actualizat la 24-10-2121     Banci, Credite   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul general al postului:Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strate...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal (durată determinată) responsabil de comunicarea po...

Actualizat la 24-10-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Scopul postului:Realizarea procesului de comunicare eficientă a deciziilor de politică monetară și implementare a politicii monetare, de asigurare a transparenței procesului deciz...
Banca Națională A Moldovei

Economist principal responsabil de supravegherea bancară pe teren

Actualizat la 24-10-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Economist coordonator responsabil de supravegherea bancară pe teren

Actualizat la 24-10-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Cerințe minime obligatorii:1) Studii și experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;- E...
Banca Națională A Moldovei

Expert principal responsabil de domeniul supravegherea și monitorizare...

Actualizat la 24-10-2121     Servicii   Chisinau Full-time   -- L pe lună
Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază:- supravegherea sis...