Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Asistent/ă De Proiect Full-time Job

acum 2 luni ONG / Non-profit / Voluntariat Edineţ   170 vizualizări
Detalii despre job

Titlul funcției: Asistent/ă de proiect

Ocupație: Part time

Misunea A.O. AREAP este de a integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi şi a grupurilor vulnerabile în vederea sprijinirii dezvoltării durabile a comunităților din regiunea de Nord a Republicii Moldova.

Atribuțiile și sarcinile asistentului de proiect:

Responsabil/ă pentru organizarea activităților proiectului, suport logistic;

Responsabil/ă pentru elaborarea raportarea narativă (stocarea și includerea datelor din documente de justificare);

Participarea activă la planificarea, monitorizarea și evaluarea proiectului, precum și planificarea și organizarea activităților relevante postului;

Elaborarea, redactarea, înregistrarea, expedierea documentelor precum și monitorizarea răspunsurilor;

Monitorizarea emiterii răspunsurilor la demersuri de către instituțiile responsabile;

Organizarea activităților de achiziții și întocmirea documentelor de proceduri;

Calificare și pregătirea profesională:

Studii superioare în unul din domeniile: asistență socială, management, drept sau un alt domeniu relevant;

Abilități și cunoștințe profunde de operare a MS Office (e.g. Word, Excel, Power Point);

Cunoașterea limbilor română/ rusă;

Cunoașterea limbii engleza va fi un avantaj

Experiență de lucru în cadrul proiectelor;

Abilități de analiză, sinteză, raportare;

Capacități de organizare a evenimentelor și elaborare a documentelor (scrisori, demersuri alte documente relevante activităților proiectului);

Abilităţi bune de comunicare şi experiență de muncă cu organizațiile neguvernamentale;

Abilități de lucru în echipă și independent;

Capacitatea de a lucra în termen-limită și de a realiza sarcini multiple.

Calități personale:

Reactivitate, responsabilitate și flexibilitate, precum și motivație de a se perfecționa;

Dinamism și rigoare;

Abilitatea de a lucra eficient și a respecta termenele prestabilite;

Sociabilitate și sensibilitate culturală, capacitatea de a lucra în medii ce presupun interacțiunea cu diverse părți interesate.

Asistentul de proiect va raporta managerului de proiect.

Dosarul de aplicare va conține:

CV-ul candidatului

Scrisoare de intenție

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: [email protected] , cu mențiunea ”Concurs asistent de proiect”, până la data de 7 februarie 2020. Detalii la număr de telefon

Pentru interviu vor fi contactați doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare.

Descrierea Companiei
Integrarea persoanelor cu nevoi speciale în societate și dezvoltare antreprenoriatului social.